Press "Enter" to skip to content

22 miljoen euro voor veilig en leefbaar Vastenavondkamp

Onlangs is het uitvoeringsplan Vastenavondkamp vastgesteld. Met de vaststelling van deze integrale aanpak voor de periode 2021–2025 gaan de woningcorporaties Antares en Woonwenz, de gemeente Venlo en provincie Limburg samen met de bewoners van Vastenavondkamp in Blerick verder bouwen aan een veilig en leefbare wijk.

Met de goedkeuring van het uitvoeringsplan en het vaststellen van de subsidiebeschikking door de provincie Limburg kan nu gestart worden met een nieuwe fase in de integrale wijkaanpak Vastenavondkamp. In totaal wordt een bedrag van 22 miljoen euro in de wijk geïnvesteerd.

De focus ligt daarbij op de toekomst van Vastenavondkamp: op het verhogen van het veiligheidsgevoel en de gezondheid van de bewoners, de kwaliteit van het onderwijs, de diversiteit en de kwaliteit van het woningaanbod, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau in Vastenavondkamp. Een integrale wijkenaanpak zorgt hiervoor. Een aanpak waarin ruimtelijk-fysieke, sociaal-maatschappelijke en veiligheidsprojecten elkaar versterken. In 2019 zijn de woningcorporaties Antares en Woonwenz, de gemeente Venlo en provincie Limburg hiermee gestart. Met nu een aanvullende bijdrage van de provincie Limburg van 2,3 miljoen euro kunnen nog meer projecten worden opgepakt. Voor de periode 2021-2025 is een nieuw uitvoeringsplan opgesteld dat samen met de bewoners van Vastenavondkamp uitgevoerd wordt..


Samen aan de slag met de bewoners van Vastenavondkamp is het uitgangspunt. Om dit te kunnen doen, is het van belang om de bewoners te laten ervaren dat ze trots kunnen zijn op de buurt. Dit gebeurt door de bewoners actief te blijven betrekken in de uitvoering van de projecten. Zelf mee te laten beslissen over waar de aandacht naar uit moet gaan en dit samen duidelijk en volop te communiceren binnen én buiten Vastenavondkamp. Een voorbeeld hiervan is Buurtbudget, waarbij bewoners zelf projecten in de wijk kunnen indienen en gaan uitvoeren. Volgens wethouder Peeters heel vanzelfsprekend want “zo doen we dat in de Vastenavondkamp”.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.