Press "Enter" to skip to content

Aanpassingen moeten zorgen voor meer veiligheid bij Drie Decembersingel

De Drie Decembersingel kenmerkte zich de afgelopen jaren door gaten in de weg en uitgesleten wegdek, maar de weg gaat in drie fases opgeknapt worden. Het oude wegdek wordt weggehaald en ter vervanging komt een nieuwe laag.   

De Drie Decembersingel lag er al jaren slecht bij: grote gaten in de weg en uitgesleten wegdek. De weg wordt nu in 3 fases opgeknapt. Nadat het oude wegdek weg is gehaald komt er een nieuwe ter-laag op te liggen. 

Ten opzichte van de huidige situatie worden de linksaf voorsorteervakken op de Pastoor Stassenstraat verwijderd. De 3 decembersingel wordt versmald en de aansluiting op de Pastoor Stassenstraat wordt uitgevoerd als inritconstructie. Er zijn meerdere redenen voor deze aanpassing, zo stelt het Wijkoverleg Blerick. “Ten eerste wordt zo de verkeersveiligheid verbeterd. Het oversteken van de pastoor Stassenstraat wordt namelijk makkelijker omdat de rijbaan is versmald. De oversteektijd wordt verkort en de aankomende auto’s zijn beter zichtbaar.

De inritconstructie op de drie Decembersingel zorgt voor een lagere snelheid van het in- en uitrijdend en afslaand verkeer. Rechtdoor fietsen op de Pastoor Stassenstraat is hierdoor veiliger.” Ten tweede noemt het wijkoverleg het milieu. “Door het weghalen van verharding is er ruimte voor groen. In dit groen wordt een deel van het regenwater opgevangen, waardoor ook het riool ontlast wordt”, aldus het Wijkoverleg.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.