Press "Enter" to skip to content

Aanplant eerste bomen in nieuw bos

Op vrijdag 11 december zijn in het Zwart Water bij Venlo de eerste bomen van een nieuw bos geplant. Gedeputeerde Hubert Mackus, Directeur Simone Groenendijk van Trees for All en directeur Wilfred Alblas van Het Limburgs Landschap gaven op deze dag het startschot voor het aanplanten van in totaal 158.000 bomen op percelen bij Het Limburgs Landschap. Deze bomen worden de komende jaren geplant om de biodiversiteit te vergroten en de gebieden klimaatbestendig te maken. In het Zwart Water worden in totaal 18.500 bomen geplant. 

Door corona verliep deze plantdag helaas anders dan gepland. Normaal wordt een feestelijke dag georganiseerd waarop alle bedrijven en organisaties die bijdragen aan dit nieuwe bos meehelpen met het planten van de bomen. In plaats daarvan werd 11 december in een klein gezelschap, maar niet minder feestelijk, de eerste bomen geplant. Daarnaast onthulde de directeuren en gedeputeerde Mackus een informatiebord met informatie over het nieuwe bos en met de namen van alle partners die hebben bijgedragen aan dit bos.  

Het nieuwe bos vormt een versterking van de bestaande natuur in het Zwart Water. Er wordt een grote variatie aan inheemse soorten aangeplant zodat het bos bijdraagt aan de biodiversiteit en goed bestand is tegen klimaatverandering.   

Bij dit project werken Trees for All, Het Limburgs Landschap en de Provincie Limburg samen aan het vergroenen van Limburg. De komende jaren wil het Limburgs Landschap 30 hectare bos aanleggen op haar percelen en Trees for All helpt hierbij. Dit nieuwe bos draagt bij aan het ‘Actieplan 1 miljoen bomen’ van de Provincie Limburg en aan de landelijke doelstellingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de komende 10 jaar in heel Nederland 10% meer bos aan te leggen. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit, aantrekkelijkheid van het landschap, leefbaarheid en CO2-reductie.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.