Press "Enter" to skip to content

Aanscherping coronamaatregelen VieCuri

VieCuri wil contacten en onnodige bewegingen in het ziekenhuis tot een minimum beperken. Reden is het snel oplopende aantal opgenomen coronapatiënten én besmettingen in de regio. Per direct vinden poliklinische consulten zoveel mogelijk digitaal of telefonisch plaats, mits dit medisch verantwoord is. 

Vindt de arts het nodig om u in het ziekenhuis te zien? Dan vraagt VieCuri mensen dringend om alleen naar het ziekenhuis te komen, tenzij begeleiding noodzakelijk is. Denk aan kinderen, mensen die minder mobiel zijn of bij een gesprek waarbij de zorgverlener het nodig vindt dat iemand meekomt.  

VieCuri vindt het zeer belangrijk dat bezoek welkom blijft voor onze opgenomen patiënten op de verpleegafdelingen. Het is één van de meest genoemde leerpunten uit de eerste golf door zowel patiënten, naasten én VieCuri-medewerkers. Om bezoek toe te staan, is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Bij bezoek geeft VieCuri het volgende advies: desinfecteer uw handen, hou een afstand aan van 1,5 meter van de patiënt en houd uw mondneusmasker op tijdens het bezoek. Er is één bezoeker per patiënt per dag toegestaan binnen de vaste bezoektijden: doordeweeks van 18.00 tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen (inclusief Kerstmis en Nieuwjaar) van 14.00 tot 16.00 uur.  

Toen het coronavirus in maart uitbrak, zijn veel van de lokale prikposten gesloten. Soms omdat de eigenaar van een locatie, zoals een woonzorgcomplex, geen externen meer toestond. Soms omdat we zelf vonden dat een locatie te veel risico’s met zich mee bracht (locatie bijvoorbeeld te klein). In de zomer is veel tijd gestoken in het zoeken naar locaties die bij een volgende uitbraak open konden blijven. “Het is een compliment aan alle betrokkenen, dat dit is gelukt. In alle huidige prikposten, kunnen we veilige zorg blijven bieden. Onze lokale prikposten blijven daarom open”, aldus VieCuri.  

Sinds eind oktober zijn twee operatiekamers (OK’s) gesloten. VieCuri:“Dit betekent dat een aantal geplande operaties wordt afgezegd als dat medisch verantwoord is. Dit treft zo’n 10 tot 15 patiënten per dag. Het ziekenhuis begrijpt dat het uitstellen van een operatie heel vervelend is en vraagt om begrip. De afspraken op de poli’s gaan vooralsnog gewoon door, zij het zoveel mogelijk als belconsult of digitaal. En uiteraard blijft ook de acute zorg, verloskundige zorg, cardiologische spoedzorg en onze zorg aan patiënten met kanker overeind. Daarmee kunnen we de zorg die niet aan covid gerelateerd is, op dit moment ‘redelijk’ overeind houden. De hoge besmettingscijfers zijn echter zorgelijk. Het verder afschalen van de niet-acute zorg is daarom niet uitgesloten.” 

Het ziekenhuis benadrukt dat wanneer mensen niet gebeld wordt als patiënt, de afspraak gewoon doorgaat. Huisartsen kunnen nieuwe patiënten blijven doorverwijzen. “Bij een bezoek aan het ziekenhuis staat de veiligheid voor u en onze medewerkers voorop”, aldus VieCuri. Alle actuele informatie vindt u op onze website www.viecuri.nl/corona

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.