Press "Enter" to skip to content

Aanvraagtermijn voor mantelzorgwaardering verlengd

Mantelzorgers hebben langer de tijd om de mantelzorgwaardering van 75 euro aan te vragen. De oorspronkelijke aanvraagdatum was zaterdag 31 oktober, maar deze is verlengd tot aan het einde van 2020.  

De gemeente Venlo laat weten dat vanwege de coronacrisis minder aanvragen zijn ingediend. “En dat vinden we jammer, want wat een mantelzorger doet, verdient een compliment. Daarom kunnen mensen nu een aanvraag indienen tot aan het einde van het jaar.” 

Een mantelzorger is iemand die zonder betaling rechtmatig een ander mens met een zorgvraag helpt. Dit kan familie zijn, maar ook het helpen van de buurman/vrouw, een vriend of kennis wordt gezien als mantelzorg. De aanvraag kan ingediend worden als iemand minimaal drie maanden vier uur per week voor de zorgvrager zorgt. De andere vereiste is dat de zorg verleend wordt binnen de gemeente Venlo.  
 
Mensen die eerder een aanvraag hebben ingediend, kunnen terecht bij www.stadspasvenlo.nl Mensen die voor de eerste keer de mantelzorgwaardering aanvragen kunnen contact opnemen met Incluzio via telefoonnummer 088 298 76 53 

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.