Press "Enter" to skip to content

Alternatief thuis voor kinderen van ouders in kwetsbare situatie

Wel.Kom Venlo laat weten dat het vrijwilligers zoekt voor het project Steunouder. Steunouders zijn vrijwilligers die ouders in een kwetsbare situatie ontlasten door diens kinderen één of twee dagdelen per week een aanvullend thuis te bieden.  

Een steunouder heeft geen hulpverlenende taak, maar biedt enkel een veilige alternatieve thuissituatie. “Bij de steunouders ‘thuis’ krijgt het kind positieve aandacht en draait het mee in een andere gezinssituatie. Steunouders organiseren steun wanneer de ouder zelf geen vangnet heeft om op te kunnen terugvallen. Zij zijn als het ware de “tante”, “oom”, “oma”, “opa” of “buurvrouw” bij wie het kind onvoorwaardelijk mag zijn. De ouder van het kind kan zelf de behoefte aangeven”, zo stelt Wel.kom Met het project Steunouder wil Wel.kom formele zorg voor ouders en kinderen voorkomen. 

Alvorens de vrijwilliger gaat starten als steunouder ontvangt hij een training van vier dagdelen. Bij het koppelen van een vrijwilliger aan een gezin zet Wel.kom zich in om een match te maken. Voor meer informatie ga naar www.steunouder.nl  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.