Press "Enter" to skip to content

Ankie van Rossum vertrekt als bestuursvoorzitter VieCuri

Bestuursvoorzitter VieCuri Medisch Centrum Ankie van Rossum heeft besloten haar functie per 1 januari 2021 neer te leggen. Het besluit is mede genomen naar aanleiding van de mislukte fusie tussen VieCuri Medisch Centrum en het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Na jaren van voorbereiding heeft dit niet geresulteerd in de gewenste samenwerking. De Raad van Toezicht laat weten Van Rossum zeer erkentelijk te zijn voor hetgeen zij de afgelopen vier jaar binnen VieCuri heeft gerealiseerd en respecteert haar besluit.  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.