Press "Enter" to skip to content

Blariaco – Blerick verschijnt 28 november

Binnenkort verschijnt Blariaco – Blerick. Een boek over de geschiedenis Blerick, Hout-Blerick en Boekend. Het boek is geschreven door Jos Feller met medewerking van Jos Benders & Henry Walboomers, telt 128 pagina’s in A4-formaat en wordt uitgegeven door de Heemkundekring Blariacum.  

Na 150 jaar verschijnt weer een historisch en wetenschappelijk gefundeerd overzicht van de geschiedenis van het aloude Blerick. Het boek vertelt het verhaal van de inwoners van Blerick vanaf de prehistorie tot 1815, het jaar waarin Blerick deel ging uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden.  

Aan de orde komen de ontwikkeling van het landschap, staatkundige verhoudingen, oorlogvoering en religie, maar het gaat vooral over de mensen die er woonden en werkten in hun kleine plattelandsgemeenschap. De plaats die Blerick, Hout-Blerick en De Boekend innamen in het Land van Kessel krijgt extra aandacht.

Opmerkelijk is onder meer de naam ‘Blariacum’ die eingelijk ‘Blariaco’ moet zijn, de hoogteverschillen in het landschap tussen Maas en Craijelheide de bewoningsgeschiedenis verklaren, bij Hoverhof ruitersporen uit de twaalfde eeuw gevonden zijn en dat koning Maximiliaan van Oostenrijk in 1481 in Blerick bivakkeerde. Verder komt naar voren dat Blerick ooit in West-Siberië lag, dat een mussenkop in 1766 een Keefse stuiver opleverde en dat minstens 45 Blericknaren onder Napoleon hebben gediend.   

Het boek is in kleurendruk en rijkelijk geïllustreerd met 130 afbeeldingen. Het bevat een uitvoerige literatuurlijst en een uitgebreide index. Tal van archeologische vondsten, documenten en archiefstukken worden hier voor het eerst gepubliceerd. Blariaco – Blerick verschijnt op 28 november. Door middel van voorintekening kunt u het boek reserveren. Het intekenformulier kunt u aanvragen via het email-adres: blariaco@gmail.com of telefonisch: 06-46118398 (secretariaat).

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.