Press "Enter" to skip to content

Boeken- en platenbeurs gaat online

Een bezoek aan de boeken- en platenbeurs van de Stichting Boeken Steunen Mensen, die
normaliter in de eerste weken van januari wordt gehouden, zit er dit jaar vanwege corona
uiteraard niet in. De beurs komt daarom naar de boekenliefhebbers toe, onder meer met pop-upwinkels in Blerick.

“Hoewel we net als andere jaren weer zo’n 120.000 boeken en platen bijeen hebben, is er
begrijpelijkerwijs geen beurs”, licht secretaris Geert Hendrikx toe. “Dat vinden we
doodzonde, want daardoor kunnen we ook geen geld inzamelen voor goede doelen, wat
toch onze intentie is. We hebben als bestuur daarom naar andere wegen gezocht om boeken
te verkopen. Die hebben we gevonden in een speciale website, twee pop-upwinkels en de
vrijdagmarkt in Blerick. In eerste instantie houden we het bij boeken, later als het goed loopt
gaan we ook tweedehands platen verkopen.”
Boeken Steunen Mensen begint met het verkopen van boeken via internet. Hendrikx
verwacht dat binnen een paar weken de eerste exemplaren op de speciale website staan.
Studenten van de Fontys-hogeschool in Venlo maken deze website en helpen met de
marketing strategie. De stichting heeft acht vrijwilligers gevonden om de gegevens van de
boeken in te voeren. Het streven is om uiteindelijk zo’n 20.000 tot 30.000 exemplaren op
deze wijze aan te bieden. “De prijs van de boeken ligt wel iets hoger dan de bezoekers van
de beurs gewend zijn”, tekent de secretaris erbij aan. “Normaal gaan de meeste boeken voor
één, twee of drie euro weg, maar dat kan nu niet. Alleen al door de verzendkosten die er
mee gepaard gaan. We streven ernaar om evengoed de goedkoopste aanbieder te zijn.”
Zodra Corona het weer toelaat, start daarnaast de boekenverkoop in twee pop-up-winkels
aan de Kloosterstraat in Blerick. Hendrikx: “Met dank aan een kleine vastgoedondernemer
die ons daar steunt, kunnen we heel snel de winkels inrichten en voor de verkoop geschikt
maken. Daar bieden we vooral boeken aan uit de zes op de beurs meest populaire rubrieken.
Als het een beetje gaat lopen, breiden we uit naar andere winkels en de vrijdagse markt. In
een later stadium zouden we dan ook voor de platenverkoop een pop-up winkel in Venlo
kunnen opstarten”
Het bestuur van Boeken Steunen Mensen had de beurs makkelijk een jaar kunnen
doorschuiven. “Dat wilden we echter niet”, stelt Hendrikx, “vooral natuurlijk vanwege de
opbrengst voor de goede doelen, maar ook vanwege het enorme aanbod dat ondanks
corona maar door blijft gaan en dat we ook niet willen weigeren.”

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.