Press "Enter" to skip to content

Buitenbad Groot Venlo wil geen 50-meterbad

Stichting Buitenbad Groot Venlo is voorstander van een 3-baden variant waarbij het zwembad inclusief parkeerplaatsen, meer buitenruimte kan behouden. Dat vertelt het bestuur aan de Blerickse Krant.

Stichting Buitenbad Groot Venlo reageert op het idee van het scenario van een 50-meterbad. Het zou voor het zwembad een fors verlies zijn als dit scenario wordt uitgewerkt. “Wij hebben er alle belang bij dat het verlies aan buitenterrein wordt beperkt. Wij hebben als stichting toekomstperspectief nodig om onze ambities waar te kunnen maken. In slechts enkele jaren tijd hebben wij toch laten zien dat we weer grote aantallen bezoekers hebben kunnen trekken en dat wij ook op sociaal-maatschappelijk gebied ons steentje bijdragen. De komende jaren willen wij hierop voortbouwen en daarvoor is het van belang dat de gemeenteraad ook een zorgvuldige afweging van de belangen gaat maken. Hier is tijdens de thema-avond voor de raad helemaal geen melding van gedaan Zij dachten dat wij geen plan hadden ingediend.” Dat schoot de stichting in het verkeerde keelgat. Er zijn dus wel plannen gemaakt en deze zijn ook besproken. “Op 4 oktober hebben wij reeds kenbaar gemaakt dat het verlies voor onze stichting op 3.000 m2 komt te staan als er gekozen wordt voor de 50-metervariant. Hierbij waren Olco, enkele ambtenaren van de gemeente Venlo en twee wethouders aanwezig. Eerder op 25 juni hadden wij ook al een rapport gestuurd met onze bevindingen richting toekomst. Omgooien park, aanplant grond na slopen Wisselslag verplaatsing gedateerde douches, toiletten, horeca en kassa.


Een 50-meterbad variant is wellicht interessant voor zwem- en waterpolovereniging MOSA. “Wij vinden echter het van groot belang dat belangen ook goed worden afgewogen. Het zou toch te gek zijn als wij als stichting duizenden vierkante meters extra zouden gaan verliezen om periodiek wedstrijden mogelijk te maken voor een beperkt aantal zwemmers. Er zijn de afgelopen jaren tal van gemeenten geweest die deze belangenafweging op de juiste wijze hebben genomen en wij vertrouwen erop dat de gemeenteraad haar taken ook professioneel zal uitvoeren. Zeker op basis van de presentatie in de gemeenteraad op woensdag 6 januari is dit zeker van belang omdat hier al heel sterk wordt voorgesorteerd op de 50-meterbad variant. Los van het feit dat er duizenden meters extra verloren gaan zullen ook de investeringen fors hoger uitvallen. Wij adviseren de gemeenteraadsleden dan ook goed te kijken naar achterliggende details. Wij zullen de raadsleden binnenkort voorzien van onze reactie op deze presentatie en wij hebben er alle vertrouwen in dat er uiteindelijk goede keuzes worden gemaakt.”

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.