Press "Enter" to skip to content

Buurtbemiddeling Venlo in Blerick

Buurtbemiddeling Venlo heeft sinds dit jaar een plek gevonden in Blerick. Het is nu gevestigd bij wijkcentrum De 5 Sprong op de Blariacumstraat. 

Buurtbemiddeling is sinds 2008 actief in Venlo. De stichting helpt alle bewoners van de gemeente die hulp kunnen gebruiken wanneer er sprake is van onenigheid, meningsverschillen of ruzie met de buren. Getrainde bemiddelaars leggen dan een huisbezoek af bij bewoners om te spreken over wat speelt. Er bestaat de mogelijkheid dat op een neutrale plek een bemiddelingsgesprek wordt georganiseerd waar afspraken gemaakt worden om de situatie te verbeteren.  

Voor alle bewoners van de gemeente is deze dienstverlening gratis. Voor vragen, advies of doorgeven van een melding neem contact op met 077 359 6565 of via info@buurtbemiddelingvenlo.nl 

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.