Press "Enter" to skip to content

CDA, VVD, PVV en D66: onafhankelijk onderzoek gevolgen subsidiekorting

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van de door het college voorgestelde bezuiniging op verenigingen. Dat hebben CDA, VVD, PVV en D66 bekendgemaakt. De vier partijen hebben de handen ineen geslagen en organiseren én betalen zelf een onafhankelijk extern adviesbureau. 
 
“Het kan niet zo zijn dat we straks een subsidiestelsel krijgen waarvan de gevolgen voor niemand duidelijk zijn”, legt D66-voorman Frans Aerts namens de samenwerkende partijen uit. “De coalitiepartijen en het college van B&W willen zo’n extern onderzoek niet, dus hebben we maar besloten het zelf te organiseren.” Het externe bureau brengt in september verslag uit. 
 
Eigen middelen 
De partijen hebben onderzoeksbureau Prae Advies & Onderzoek bereid gevonden om het onafhankelijk onderzoek te verrichten. Dat bureau is gespecialiseerd in rekenkameronderzoek. Aerts: “Normaal gesproken zou je als gemeenteraad de Rekenkamer opdracht geven om een dergelijk onderzoek te doen. Nu doen we het dus maar zelf.” CDA, VVD, PVV en D66 hebben de kosten voor het onderzoek onderling verdeeld. “Ja, het kost ons nu zelf geld. Maar we vinden dit zó belangrijk, dat we dat er graag voor over hebben.” 
 
Voortbestaan verenigingen 
Het college wil bezuinigen op subsidies voor verenigingen, clubs en gezelschappen. Die lieten al weten dat de subsidiekorting desastreus kan uitpakken. Verenigingen maakten kenbaar dat het voortbestaan in gevaar kan komen. “Daarom willen we dat een onafhankelijk bureau in gesprek gaat met alle betrokkenen. Met de gemeente, met de getroffen verenigingen, met iedereen. Met het verslag, met de bevindingen en de aanbevelingen kunnen we dan in het najaar een debat voeren en een besluit nemen op basis van feitelijke informatie.” 
 
Russisch Roulette 
De partijen zien niks in een door het college geïnitieerd noodfonds. Aerts: “De bedragen in het noodfonds zijn nergens op gebaseerd. De coalitie heeft geen idee wat de gevolgen zijn voor verenigingen. Wij doen daar niet aan mee: we weigeren Russisch Roulette te spelen met onze verenigingen.” 

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.