Press "Enter" to skip to content

Cohesie gaat vanuit één centrale huisartsenpost werken

De Raad van Bestuur van Cohesie heeft op vrijdag 6 november besloten om per 1 april vanuit één centrale huisartsenpost in Noord-Limburg te werken. Deze spoedpost is te vinden op de Professor Gelissensingel 20 in Venlo.

De stakeholders en ketenpartners zijn op de hoogte gebracht van dit besluit en Cohesie gaat met hen in gesprek om af te stemmen wat dit voornemen voor hun organisatie betekent en welke knelpunten mogelijk ontstaan. Na dit proces van afstemming volgt een definitief besluit.

Naar aanleiding van de ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg’ heeft de Raad van Bestuur tijdens
de algemene ledenvergadering op 26 oktober een plan gepresenteerd om te gaan werken vanuit één centrale spoedpost in Noord-Limburg. Vervolgens hebben de leden zich hierover uitgesproken. Leo Kliphuis: “Het werken vanuit één centrale spoedpost in Venlo genoot een duidelijke voorkeur met 82 procent voor en 18 procent tegen bij 99 procent vertegenwoordiging van de huisartsen. Als Raad van Bestuur volgen we dit advies en nemen dit over als voorgenomen besluit.”

Wanneer er na afstemming met alle betrokken organisaties een definitief besluit wordt
genomen tot het werken vanuit één centrale spoedpost, betekent dit dat de huisartsenpost in
Venray zal sluiten per 1 april 2021. De huisartsenpost verzorgt de acute huisartsenzorg voor
patiënten in de avond- nacht- en weekenduren. De mogelijke sluiting van de huisartsenpost
heeft geen gevolgen voor de reguliere huisartsenzorg in de dagpraktijken in Venray.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.