Press "Enter" to skip to content

Collecte Fonds Gehandicaptensport in Groot-Venlo gecanceld

De jaarlijkse collecte van het Fonds Gehandicaptensport in Groot-Venlo gaat niet door. “Het is voor zowel collectanten als de gevers niet verantwoord dat er huis-aan-huis gecollecteerd wordt”, aldus de organisatie in een e-mail naar deze krant. De collecte zou plaatsvinden van zondag 29 maart tot en zaterdag 4 april.  

In de collecteweek leveren vele duizenden vrijwilligers een enorme bijdrage door als collectant langs de deuren te gaan. Het doel van de jaarlijkse collecte is zoveel mogelijk geld op te halen om zo de sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken. Vaak zijn kostbare aanpassingen aan sport- en spelmateriaal en aan de accommodatie nodig om als G-sporter te kunnen sporten. En meestal is extra begeleiding en speciaal vervoer noodzakelijk. De collecte is voor het Fonds een grote bron van inkomsten. Het is vooralsnog onbekend of er later dit jaar opnieuw iets georganiseerd wordt.  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.