Press "Enter" to skip to content

Coronasteunfonds voor gemeenschapsaccomodaties

De gemeenschapsaccommodaties in de gemeente Venlo zijn getroffen door de gevolgen
van de coronapandemie. De maatregelen om de pandemie tegen te gaan, zoals de
lockdown van maart tot juli 2020 en daaropvolgende beperkte heropening, hebben een
zodanige financiële impact dat een aantal accommodaties in 2020 failliet dreigt te gaan.
Om in 2020 faillissementen als gevolg van corona te voorkomen, stelt het college noodsteun
beschikbaar aan een aantal gemeenschapsaccommodaties.

Uit de uitgevoerde inventarisatie blijkt dat de financiële nood bij vijf accommodaties zo
hoog is, dat een faillissement in 2020 dreigt. Bij één andere accommodatie dreigt dit in
januari 2021 te gebeuren. Om faillissementen te voorkomen stelt het college van gemeente Venlo een eenmalige subsidie beschikbaar voor deze vijf accommodaties ter hoogte van in totaal 228.000 euro. Ook verstrekt het college aan één accommodatie 20.000 euro overbruggingskrediet.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.