Press "Enter" to skip to content

D66 uit zorgen over schrappen buslijn tussen Greenport en Venlo

De D66 fractie in Venlo is geschrokken van het nieuws dat Arriva de buslijn tussen Greenport en Venlo wil schrappen. Dat laat de partij weten in een brief aan het college van B&W in Venlo.  Daarnaast heeft D66 enkele vragen gesteld aan het college.  

‘D66 wil Greenport en het centrum van Venlo juist veel meer met elkaar in verbinding brengen. Door Venlo meer bij greenport te betrekken en andersom, kan een mooie synergie ontstaan’, zo valt te lezen in de brief. D66 stelt daarnaast dat veel inwoners gebruik maken van de buslijn. ‘Denk aan studenten van de onderwijsinstellingen die in de Venlose binnenstad zijn gevestigd en gebruik maken van de buslijn om college te volgen, stage te lopen of onderzoek te doen. Juist studenten zijn vaak afhankelijk van openbaar vervoer’, stelt D66 dat vindt dat het schrappen van de buslijn precies het tegenovergestelde signaal weergeeft waardoor de kans vergroot wordt dat Greenport een ‘eiland’ wordt.  

D66 wil van het college weten of het net als Arriva vindt dat de buslijn geschrapt kan worden. En zo niet, welke acties ondernomen zijn om Arriva op andere gedachten te brengen. D66 wil daarnaast onder andere weten welke stappen gezet worden in het verbeteren van de synergie tussen Greenport en de stad Venlo en of er groepen zijn waarvoor Greenport moeilijk bereikbaar wordt als er geen busverbinding meer is. Verder wil D66 opheldering of het college mogelijkheden ziet om een beroep te doen op Arriva om het schrappen van buslijn 70 te heroverwegen en of college bereid is te zoeken naar alternatieven als de buslijn echt geschrapt wordt. Ook de fractie D66 Limburg heeft middels een brief haar zorgen geuit aan het college van gedeputeerde staten.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.