Press "Enter" to skip to content

Dankwoord prinselijk trio Wortelepin

Leef minse, Wortelepinne en Wortelepinkes,

Wat hebbe weej genaote van eine geweldige, hiël bizondere Vastelaovestiëd. Zo’n moeje belaeving, det kleurriëk, indrökwekkend fiës, waere weej noeits mier kwiët. Vanaaf de Swaree in die prachtig aangekleide Wortelekoel same met óch. Eine lange sliert van hoëgtepunte belaef, weej krege haos noeits genóg.

ós vastelaovesschoon hebbe ós euveral naor toegebrach. Same met ut groët gezelschap, van ’s morges vruuëg wies deep in de nach. Euveral waas nog plaats veur ald en jongk, groët en klein. Wat waas idderein gelökkig en bliej, same genete is zoë fijn. De jeug van de Wortelepin haet de toekóms, niej vastelaovestalent is dao getoverd oët d’n hood

De niëje Vors Carotius Juniorus, Sirremoniemeister en Raod van 11 deje ut Baeregood. Jeugprins Jaydrone en Jeugprinses Angel genoote as echte vastelaovesvierders volop mei. Net as alle jeugdige hoëghede van alle vereiniginge en schoele in de Wortelepinnewei. Groët is onze dank aan alle leje van die geweldige Vastelaovesvereiniging de Wortelepin. Weej weite det zonder det vuuële werk, de vastelaovestrein hiëlemaol neet vertrekke kin

De persoënlikke bezeukskes aan jeurige pinkes, kranke luuj of gebraoke minse. Same ff knuffele, keuvele en waer wat genete, ut allerbeste winse. Op de parade “Stuupke op, Stuupke aaf” gezonge , in eine lange, Blierickse riej. Michel zal in d’n haemel hebbe meigezonge en gedans wie nog niej

Maar aan alles kump ein ind, eine tiëd van kómme, eine tiëd van gaon. Eine groëte iër um veurop te meuge gaon en midde tösse al die Vastelaovesvierders te meuge staon. En ós Bliërick det zal noëits vergaon, zoelang de Wortel en de Pin bestaon. Dank je wel, allemaol, weej hebbe intens genaote, maar is noow gedaon

Zoëas ózze laureaat altiëd zingk: Euveral leet gelök verborge, want ut is waer unne niëje morge. Wat dae daag ouk bringe maag, hald van laeve, hald van vandaag! Bedank veur deze geweldige Vastelaovend!

Prins Arthur den Ierste en zien adjudante Fons en Willem

De Vastelaovend steit veur de deur
71 trio’s ginge ós al veur
Dit jaor ware weej aan de beurt
Kiepevel, want: Bliërick kleurt!

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.