Press "Enter" to skip to content

Een derde patienten gebruikt mijnVieCuri

Resultaten van onderzoeken terugkijken, zien wanneer je volgende afspraak met de specialist is: inmiddels bekijkt ruim 33% van de patiënten van VieCuri zijn of haar gegevens in het digitale patiëntenportaal mijnVieCuri. Hiermee scoort VieCuri ver boven het landelijk gemiddelde van 22% en is het ziekenhuis koploper in Limburg. Landelijk staat VieCuri in de top 10 van best scorende ziekenhuizen. Dat blijkt uit recent onderzoek van de NVZ (Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen).

Patiënt als partner
VieCuri heeft van patiëntenparticipatie een speerpunt gemaakt. Dat betekent dat de patiënt steeds meer regie in eigen hand krijgt. Het patiëntenportaal mijnVieCuri is daar een belangrijk voorbeeld van. Dit portaal geeft de patiënt digitale toegang tot zijn eigen medische gegevens en correspondentie tussen de huisarts en de specialist.. Hiermee kan de patiënt zich voorbereiden op een gesprek met de specialist en is hij beter geïnformeerd over de eigen gezondheid. De dokter kan een patiënt verwachten die beter in staat is om mee te denken en mee te beslissen. Doordat zowel patiënt als specialist over dezelfde informatie beschikken, krijgt hun gesprek een meer gelijkwaardig karakter. Een belangrijke beweging die in de toekomst steeds meer waarde krijgt.

Digitalisering van de zorg
VieCuri heeft met het patiëntenportaal een basis gelegd voor de verdere digitalisering van de zorg en met name de uitwisseling van informatie met andere zorgpartners in de regio. Met de toenemende zorgvraag en het teruglopende aantal zorgverleners die deze zorg kan leveren, wordt de noodzaak steeds groter voor verdere digitalisering van de zorg. Alleen op die manier kan VieCuri in de toekomst voldoen aan de zorgvraag in de regio Noord-Limburg.

Hoge score in landelijk onderzoek
In totaal nemen 98 zorginstellingen deel aan het zogenaamde VIPP-programma. VIPP staat voor Versnelling Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. In november 2019 logde gemiddeld 22 procent van alle patiënten in Nederland in op een patiëntenportaal of een Persoonlijke GezondheidsOmgeving om hun eigen medische dossier te bekijken. Limburg is koploper van de Limburgse ziekenhuizen. Op landelijke schaal staat VieCuri op de 8e plek. Overigens zijn academische ziekenhuizen niet meegenomen in dit overzicht.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.