Press "Enter" to skip to content

Els Verberkt door Hitzacker Boeben in zonnetje gezet

Els Verberkt uit Blerick schminkt ‘vastelaovesklup’ de Hitzacker Boeben al 55 jaar. Zondag 12 januari werd zij in het zonnetje gezet en zijn er tijdens een brunch bij de Paerdskoel in Blerick herinneringen opgehaald.  

“In 55 jaar kan er nogal wat gebeuren. Lief en leed wordt tijdens het schminken gedeeld”, zegt de organisatie van de Hitzacker Boeben. De eerste vraag van Els is altijd: ‘Wat stelt geen veur en wat heb geej aan’. “Daarna maakt Els een voorstel en wordt er samen met een club vriendinnen de Hitzacker Boeben geschminkt. Wij hopen dat Els nog vele jaren dit blijft doen. We willen Els dan ook hartelijk danken voor haar inzet”, aldus de organisatie.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.