Press "Enter" to skip to content

Enquête over parkeren en fietsen in gemeente Venlo

Gemeente Venlo wil inzicht in de mening van inwoners in het kader van mobiliteit. Daarom is een mobiliteitsenquête gestart. Deze is in te vullen via https://surveys.enalyzer.com?pid=b7tap2mf tussen 11 en 31 december. Via de enquête kunnen mensen zich ook aanmelden om verder in gesprek te gaan over mobiliteit in onze gemeente.  

Gemeente Venlo gaat komend jaar onder meer een nieuw parkeerbeleid opstellen. Een belangrijk onderdeel daarbij is het parkeren in de dorpen, wijkcentra en woonwijken. Daarin wil de gemeente van inwoners weten hoe ze de situatie op dit moment ervaren en wordt om verbeterpunten en wensen gevraagd. Naast het parkeerbeleid wordt ook aandacht gevraagd voor een nieuw fietsplan.  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.