Press "Enter" to skip to content

Excursie Stichting het Limburgs Landschap

De natuurgebieden van Het Limburgs Landschap zijn allemaal opengesteld voor wandelaars. Om bezoekers de bijzondere plekken te laten zien, worden er ook excursies georganiseerd. Zo vindt op woensdag 7 oktober een excursie plaats. Deze start om 13.30 uur in Hout-Blerick. De excursie is gratis en duurt ongeveer 2 uur.

Natuur op de oevers van de Maas is zeldzaam. Allerlei ingrepen hebben de rivier in Noord-Limburg langzaam maar zeker veranderd in een scheepvaartkanaal. Met het project Maascorridor is inmiddels op vele plaatsen langs de Maas natuur gerealiseerd. Tegelijkertijd is dit een goede manier om hoogwaterproblematiek aan te pakken. Door de rivier meer ruimte te geven, kunnen de Maasoevers veranderen in een afwisselend en langgerekt lint van moerassen, geulen, bloemrijke graslanden, ruigten en ooibos. Deze verandering is al te zien in voorbeeldgebieden zoals de Romeinenweerd. De Maascorridorgidsen besteden tijdens deze excursie extra aandacht aan de Tangkoel, een visvijver die omsloten wordt door elzenbroekbos. Met een beetje geluk wordt het ijsvogeltje gespot.

De organisatie heeft ook enkele tips. “Denk aan stevig schoeisel. In verband met coronamatregelen is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, verplicht aanmelden voor deze excursie [vol=vol] via www.limburgs-landschap.nl/kalender”, aldus de organisatie.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.