Press "Enter" to skip to content

Fietsenstallingen in Vastenavondkamp en Smeliënkamp uitgebreid

Vanuit de wijken Vastenavondkamp en Smeliënkamp in Blerick heeft de gemeente de afgelopen maanden veel overlastmeldingen over verkeerd geparkeerde fietsen ontvangen. In overleg met het wijkoverleg zijn daarom extra stallingen in de wijken geplaatst. Om te zorgen dat de overlast nu ook verdwijnt, wordt er nu gehandhaafd.

Op een aantal plaatsen in de gemeente Venlo, met name op de stations en in de binnenstad, levert de wijze waarop fietsen worden gestald en/of achtergelaten overlast op. In 2010 is voor het eerst op grond van de Beleidsnotitie overlast (brom)fietsen 2010 en op grond van de APV een aanwijzingsbesluit genomen om hierop te kunnen handhaven.

Behalve de fietsen die buiten de stallingen zijn geplaatst, zijn er ook andere categorieën fietsen die overlast kunnen veroorzaken. Denk daarbij aan fietswrakken, gevonden fietsen of fietsen die weliswaar zijn afgesloten en gestald, maar door niemand meer worden gebruikt (weesfietsen).

De laatste tijd ontving de gemeente veel klachten over weesfietsen en verkeerd gestalde fietsen in het Vastenavondkamp en Smeliënkamp. Om de overlast tegen te gaan heeft de gemeente extra stallingsplekken gemaakt. Na de oplevering van de nieuwe stallingen ziet de gemeente positieve resultaten. Er staan bijna geen fietsen meer buiten de stallingen, maar wel weesfietsen die meer dan vier weken in een stalling staan. Het College van B&W heeft besloten dat hiertegen handhavend moet worden opgetreden door de boa’s van de gemeente door middel van een opruimactie.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.