Press "Enter" to skip to content

Food NL maakt werk van voedselonderwijs

Food NL trapt de samenwerking af op het terrein van voedselonderwijs in de drie regio’s die deel uitmaken van Food NL: Greenport Venlo, AgriFood Capital Noordoost-Brabant (AFC) en Regio Food Valley. Kinderen in de groepen 5 tot en met 8 van het basisonderwijs leren daarmee de waarde van goede voeding kennen. Kees van Rooij, trekker kopgroep Voeding en gezondheid AFC: “De jeugd heeft de toekomst. Ik draag er graag aan bij om kinderen te laten zien dat je zelf aan het roer staat van die toekomst.”

In het voedseleducatieplan worden kinderen interactief meegenomen op het terrein van milieu (voedselverspilling) en gezondheid (levensstijl/consumptie). Partners uit de voedselbranche sluiten hierbij aan, onder andere door bezoeken of het verzorgen van kooklessen.

De drie regio’s worden vertegenwoordigd door wethouder Meijer (Ede, namens Regio Food Valley), wethouder Tegels (Horst aan de Maas, namens regio Greenport Venlo) en burgemeester Van Rooij (Meierijstad, namens Regio AgriFood Capital) die met hun handtekening het belang van voedseleducatie voor jonge kinderen onderstrepen. Met deze overeenkomst spreken zij af samen te werken op dit thema. De drie regio’s samen vormen Food NL. Zij vormen een sterke coalitie om in Brussel één krachtige boodschap te kunnen afgeven. Food NL wil koploper zijn in Europa op gebied van voeding en gezondheid en daarom komt zij in Brussel op voor haar regionale economische belangen.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.