Press "Enter" to skip to content

Gemeente biedt steun aan cultuursector in Venlo

De cultuursector heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Eind 2020 heeft het Rijk extra geld in het gemeentefonds van Venlo gestort. Het geld is bedoeld om de cultuursector te compenseren en te ondersteunen vanwege de gevolgen van de coronacrisis.

De besteding van het geld is door de gemeente Venlo uitgewerkt in een corona steun- en herstelpakket. Vorige week heeft het College van B&W het corona steun- en herstelpakket voor cultuur vastgesteld.
Het corona steun- en herstelpakket heeft twee doelen: behouden van organisaties en activiteiten en/of het organiseren van tijdelijke maatregelen gedurende de coronapandemie. En als tweede
organisaties helpen om beter en sneller te kunnen inspelen op de veranderingen en aanpassingen die nodig zijn voor de periode na de coronapandemie.

In het pakket zijn twee steunregelingen opgenomen. De coulanceregeling biedt ruimte en richtlijnen voor een aangepaste afrekening en verantwoording van de subsidies 2020 en 2021 vanwege corona. En als tweede een steunregeling waarmee culturele organisaties die vanwege corona dreigen om te vallen extra financieel ondersteund kunnen worden in zowel 2020 als 2021. Deze regeling geldt ook voor culturele organisaties die normaal geen subsidie van de gemeente Venlo krijgen, maar wel bijdragen aan de culturele infrastructuur van Venlo en de vastgestelde cultuurvisie.

In het pakket zijn twee herstelregelingen opgenomen, voor de periode na de coronapandemie:
Eenmalige subsidies voor vernieuwende projecten van individuele culturele organisaties of cultuurmakers. Eenmalige subsidies voor collectieve programma’s. Met deze laatste regeling wil de gemeente stimuleren dat de diverse groepen binnen de cultuursector – bijvoorbeeld ‘het amateurveld’ of ‘de cultureel ondernemers’ – zelf regie nemen op het herstel en de verandering/ aanpassing van hun veld naar ‘het nieuwe normaal’. Met het steun- en herstelpakket wil de gemeente Venlo de bestaande culturele infrastructuur steunen maar ook nieuwe initiatieven laten ontstaan. De voorwaarden voor de regelingen sluiten aan op de speerpunten uit de cultuurvisie.

De gemeente Venlo organiseert op maandag 8 maart, van 19.00 tot 20.30 uur, een digitale bijeenkomst voor de culturele sector. Tijdens de bijeenkomst geeft wethouder Marij Pollux toelichting op de regelingen en zullen de culturele partners en gemeente samen plannen maken om het herstel en weerbaarheid van de sector te stimuleren. Binnenkort ontvangen de culturele partners een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.