Press "Enter" to skip to content

Gemeente plaatst openbare laadpalen

Steeds meer mensen rijden elektrisch. Maar niet iedereen heeft een eigen oprit waar een laadpaal kan staan. Daarom plaatst de gemeente Venlo openbare laadpalen, die iedereen kan gebruiken. Hierbij wordt erop gelet dat de laadpalen zo goed mogelijk verspreid zijn in de gemeente, zodat iedereen met een elektrische auto deze kan opladen.

Het aantal elektrische auto’s groeit. Daardoor zijn er de komende jaren meer openbare laadpalen nodig. In de komende jaren wordt er binnen de gemeente een netwerk van openbare laadpalen voor elektrische auto’s gerealiseerd. Dit doet de gemeente samen met Vattenfall InCharge. De planning is om dit jaar op dertig locaties openbare laadpalen te plaatsen. Laadpalen worden zover als mogelijk bij een bestaande parkeerplaats geplaatst en niet direct voor een woning. Toch kunnen zich situaties voordoen waarbij dit niet mogelijk is.
Naast wet- en regelgeving is er onder andere ook gekeken naar de parkeerdruk en de fysieke inrichting van de straat. (bijvoorbeeld aanwezigheid van laagspanningsnet, bomen, andere laadpalen). Overigens geldt te allen tijde het parkeerregime (betaald of blauwe zone) in de straat waar een elektrische auto wordt geladen.

Voor het mogelijk realiseren van deze dertig nieuwe laadpalen, neemt de gemeente Venlo in één keer een verkeersbesluit. Inwoners kunnen in de periode van 17 april tot 27 april de gelegenheid hun zienswijze, per e-mail kenbaar te maken via w.stevens@venlo.nl.
Neem voor meer informatie contact op met de beleidsadviseur Duurzame Ontwikkeling Ward Stevens via w.stevens@venlo.nl
In Blerick komen mogelijk nieuwe laadpalen ter hoogte van Dickenslaan 52, Malherbestraat 18 en Zalzerskampweg 78.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.