Press "Enter" to skip to content

Gemeente stelt nieuw woonbeleid op

De gemeente Venlo gaat een nieuw woonbeleid voor alle kernen van Venlo opstellen, om zo in de toekomst goede keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld voor nieuwbouwplannen.

Maar aan welke soort woningen is behoefte en in welke prijsklassen? Om dit te peilen houdt de gemeente Venlo een woonwensenonderzoek, waarbij inwoners wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Iedereen boven de 18 jaar mag deze vragenlijst invullen, dus ook degene die (nog) niet wil verhuizen of nog bij zijn ouders thuis woont. Dit betekent dat er vanuit één huishouden meerdere enquêtes ingevuld kunnen worden: zowel door ouders als door hun thuiswonende kinderen. Deelnemers maken kans op een cadeaubon van 25 euro.

De vragenlijst kan tot en met zondag 21 februari worden ingevuld via www.enquetesmaken.com/s/venlo. Wie de vragenlijst liever op papier wil invullen of nog vragen heeft kan contact opnemen via fm_wonen@venlo.nl of bellen met cluster Wonen 077 359 63 01.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stec Groep. De gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.