Press "Enter" to skip to content

Gemeente wil centrumgebieden versterken

De gemeente Venlo stelt 500.000 euro via het transformatiefonds beschikbaar om de centrumgebieden Venlo, Blerick en Tegelen toekomstbestendiger en aantrekkelijker te maken. De subsidieregeling transformatiefonds Venlo is hiervoor inmiddels opengesteld.

Het doel van dit transformatiefonds is het versterken van de centra van Venlo, Blerick en Tegelen door deze aantrekkelijker te maken, het verblijfsklimaat te verbeteren, de beschikbare ruimte beter te benutten, ondernemingen te clusteren, de economische mogelijkheden en het functioneren van de panden te verbeteren en de uitstraling van winkelcentra te verfraaien.
Met deze subsidieregeling wil de gemeente Venlo pandeigenaren en ondernemers stimuleren om te investeren in hun pand en/of onderneming. Hiervoor zijn in totaal vijf subsidies in het leven geroepen: subsidie gebruiksoptimalisatie, subsidie transformatie detailhandel, subsidie bedrijfsverplaatsing, subsidie gevelverbetering en subsidie planvorming.
De subsidieonderdelen kunnen worden gestapeld, met uitzondering van de combinatie transformatie detailhandel en gebruiksoptimalisatie in het aanloop kernwinkelgebied Venlo. Voor 2021 en 2022 is voor de subsidieregeling transformatiefonds Venlo 500.000 euro beschikbaar.
De centrumgebieden van Tegelen, Blerick en Venlo kennen ieder een zogenaamd kernwinkelgebied en een buiten-kernwinkelgebied. In een buiten-kernwinkelgebied zijn winkels en buurtsteunpunten aanwezig die behouden moeten blijven voor een goed woon- en leefklimaat voor inwoners. Omdat de kern van Venlo groter en meer divers is, heeft dit centrumgebied ook een aanloop-kernwinkelgebied.

Vanaf 1 mei is op de website www.venlo.nl/transformatiefonds de volledige subsidieregeling te vinden. Via deze gemeentelijke website (ondernemersloket) is het aanvraagformulier en eventuele bijlagen op te vragen.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.