Press "Enter" to skip to content

Gildemis Sint Antonius

De naamdag van Sint Antonius werd op de derde zondag van januari, 19 januari, gevierd. In de Antoniuskerk in Blerick vond de jaarlijkse Gildemis plaats.  

De voornaamste taak van dit Gilde, dat dateert uit het jaar 1400 en in 1987 heropgericht werd, is het ondersteunen van de Schutterij: Sint Thomas van Aquino. Vroeger was deze ondersteuning noodzakelijk, tegenwoordig is de Schutterij een stabiele vereniging, die stevig op eigen benen staat en is de taak van het Gilde vooral een erezaak. Onlangs werd door de Bliërickse Flarusse het spektakel ‘Wat ein Plaetje’ opgevoerd, dat handelde over het ontstaan van de Blerickse Schutterij. 

Op deze Gildedag is de Schutterij in vol ornaat aanwezig in de kerk, begeleid door een aantal leden van het Gilde. De laatste jaren is het een traditie geworden dat de dienst muzikaal omlijst wordt door het Jachthoornkorps, De Jaghtgezellen, dat een extra feestelijk tintje geeft aan deze Gildemis. 

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.