Press "Enter" to skip to content

Grootschalig onderzoek naar corona antistoffen bij VieCuri-medewerkers

Hoeveel medewerkers van VieCuri hebben antistoffen tegen het coronavirus opgebouwd? En hebben zij daadwerkelijk klachten gehad? Die vraag staat centraal in een grootschalig onderzoek. Met ruim 2.400 deelnemers is dit het meest uitgebreide onderzoek naar antistoffen onder ziekenhuismedewerkers in Nederland.  

Limburg is samen met Noord-Brabant de grootste brandhaard van het virus in Nederland geweest. Bij VieCuri zijn de afgelopen maanden ruim 400 patiënten met corona opgenomen. Bij veel medewerkers van het VieCuri Medisch Centrum leeft de wens om te weten of ze besmet zijn (geweest) met het coronavirus en antistoffen tegen het virus hebben opgebouwd. De medewerkers hebben een vragenlijst ingevuld en een bloedtest gedaan. Zij krijgen persoonlijk bericht over hun eigen antistoffen status. Daarnaast worden alle gegevens anoniem geanalyseerd. De onderzoekspopulatie is dusdanig groot, dat de resultaten representatief zijn om vergelijkingen te kunnen trekken met andere populaties.  

Onderzoek ziekenhuis Oost-Limburg Genk
Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk ging VieCuri in april voor met een soortgelijk onderzoek. In dit Belgisch ziekenhuis werd het bloed van meer dan 3.000 medewerkers op antistoffen gecontroleerd. Uit dit onderzoek werd de voorzichtige conclusie getrokken dat de medewerkers nauwelijks meer besmet waren met het coronavirus dan de rest van de bevolking. Ook bleek dat het merendeel in de thuisomgeving besmet is geraakt. Een vergelijkbare opzet van het onderzoek is ook binnen VieCuri gebruikt. Hierdoor kunnen straks data vergeleken worden in wetenschappelijke onderzoeken. De eerste resultaten van het onderzoek bij VieCuri worden medio augustus verwacht. 

VieCuri coronafonds voor onderzoek
VieCuri streeft naar een lange termijnonderzoek. Zo kan onderzocht worden of de aanwezigheid van antistoffen daadwerkelijk bescherming biedt bij een eventuele tweede golf. Om wetenschappelijk onderzoek te verrichten is echter veel geld nodig. Daarvoor heeft VieCuri het Coronafonds opgericht. Een deel van het antistoffen onderzoek wordt door het Coronafonds gefinancierd. De onderzoeken van VieCuri naar het coronavirus staan niet op zichzelf; het ziekenhuis werkt in verschillende verbanden samen met andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland. Voor meer informatie ga naar www.viecuri.nl/coronafonds

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.