Press "Enter" to skip to content

Herinrichting Keulsepoort gestart

De herinrichting van de Keulsepoort in Venlo is maandag 15 maart gestart. De herinrichting van de Keulsepoort is, voor wat betreft bestrating en verhardingen, naar verwachting eind juni afgerond. De boom- en groenaanplant volgen in het najaar omdat dat daarvoor het meest geschikte seizoen is.

De herinrichting van de Keulsepoort wordt in stappen uitgevoerd. In de eerste fase wordt de bestaande verharding rondom het Limburgs Museum verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe inrichting. Vanuit deze plek wordt de Keulsepoort en omgeving verder heringericht. Ook wordt dan de bestaande waterloop verwijderd. Vanaf week 12 wordt het werkgebied uitgebreid. Zodra de bestaande verharding wordt verwijderd, worden voor bewoners en ondernemers loopschotten neergelegd zodat de panden bereikbaar blijven. In deze eerste fase zijn er nog geen belemmeringen voor het verkeer.

“De Keulsepoort wordt een groene en aantrekkelijke entree naar de binnenstad. Een omgeving waarin het erfgoed van de historische Keulsepoort weer zichtbaar en beleefbaar wordt. Bij de inrichting spelen we ook in op het veranderende klimaat en de noodzaak tot vergroening. We beperken de hitte in de stad, en kunnen beter hoosbuiten en droogte opvangen. Het gebied wordt een aantrekkelijke ruimte om in te wandelen, te fietsen en te verblijven. Uiteraard blijft het gebied ook goed bereikbaar voor autoverkeer. Wel zal de auto, meer dan nu het geval is, er straks ‘te gast’ zijn. Hierdoor verbetert niet alleen de verblijfskwaliteit in het gebied maar wordt het ook overzichtelijker en veiliger”, aldus de gemeente.

Het ontwerp van de openbare ruimte is tot stand gekomen in afstemming met een groot aantal belanghebbenden zoals Museum van Bommel van Dam, Limburgs Museum (Provincie), vertegenwoordigers vanuit evenementen en een aparte klankbordgroep van omwonenden, ondernemers, stichting gehandicaptenraad Venlo, VenloPartners en VenloStad.com

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.