Press "Enter" to skip to content

Herinrichting Maasoever ter hoogte van Arcen

Rijkswaterstaat is van plan de Maasoever ter hoogte van Arcen over een lengte van 700 meter natuurvriendelijk te maken. Dat gebeurt door de stenen bestorting zoveel mogelijk weg te halen, zodat riviernatuur weer de ruimte krijgt.

Voor de benodigde omgevingsvergunning is begin mei door de gemeente Venlo een ontwerpbesluit genomen. Dat ligt nog tot en met 6 juni 2021 ter inzage op het stadskantoor. Het doel van deze maatregel is het creƫren van een natuurlijker leefgebied voor waterplanten, vissen en ander waterleven. Daarvoor wordt de oeververdediging bestaande uit grind en stenen over een lengte van 700 meter verwijderd. Tussen rivierkilometer 122,4 en 122,6 gebeurt dit tot een halve meter onder water en tussen 122,6 en 123,1 tot aan de waterlijn. Een deel van de oevergrond zal direct na het ontstenen worden afgegraven en afgevoerd. Hiermee wil Rijkswaterstaat voorkomen dat er op dit punt in de rivier hinder voor de scheepvaart kan ontstaan door aanzanding.

TK: Meer plek voor plant en dier
Na de herinrichting mogen de scheepsgolven en stroming weer inwerken op deze oever met de naam Arcen-1. Zo ontstaat er in de loop van de tijd door natuurlijke afkalving een geleidelijke overgang van water naar land met strandjes, steilranden en ondiepe zones. Veel waterplanten zijn daarvan afhankelijk om te kunnen wortelen en vissen vinden op hun beurt tussen de planten een goede plek om te schuilen en paaien.

TK: Aansluiting
Arcen-1 is in feite een verlenging van het al eerder in 2015 heringerichte oeverstuk bij uiterwaard de Eikenweerd. Daarbij is destijds haaks op de rivier een met stenen gevulde sleuf in het maaiveld aangelegd om het werktraject te begrenzen. Deze is nu niet meer nodig en wordt daarom weggehaald. Aan de noordkant zal eenzelfde soort sleuf het einde van dit nieuwe oevertraject gaan markeren en voorkomt daarmee dat de oever verder stroomafwaarts kan afkalven. Ter voorbereiding op de werkzaamheden worden de struiken en kleine bomen in de steenbestorting verwijderd om het ontstenen te vergemakkelijken. Niet alles gaat daarbij weg. Ongeveer vijftien bomen zullen behouden blijven. Op die plekken wordt de oever wel ontsteend, maar niet afgegraven.

TK: Omgevingsvergunning nu ter inzage
Het ontwerp voor Arcen-1 is afgestemd met de gemeente Venlo en medegrondeigenaar Stichting Limburgs Landschap. Verder heeft Rijkswaterstaat contact met Sportvisserij Limburg over de mogelijkheden voor hengelsport in dit gebied na de herinrichting van de oever. De gemeente heeft het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning begin mei gepubliceerd. Dat ligt nog tot en met 6 juni ter inzage op het stadskantoor in Venlo. Tot die tijd kunnen belanghebbenden desgewenst een zienswijze indienen, die de gemeente vervolgens in behandeling neemt. De stukken zijn alleen op afspraak in te zien.

TK: Planning
De werkzaamheden gaan nog niet meteen beginnen als de omgevingsvergunning definitief is verleend. Dit oevertraject maakt namelijk onderdeel uit van een groter pakket van tien maatregelen verspreid over meerdere Maasgemeenten. Per maatregel kan er bovendien sprake zijn van meerdere benodigde vergunningen. Rijkswaterstaat zoekt via een aanbesteding een aannemer voor de uitvoering. Die bepaalt straks zelf hoe en in welke volgorde de 10 locaties onder handen worden genomen. De verwachting is dat de werkzaamheden voor dit totale pakket eind 2021 van start gaan. Het geheel moet voor augustus 2022 klaar zijn. Wanneer het werk buiten bij Arcen aan de beurt is, is nu nog niet te zeggen. Als dat daadwerkelijk gaat beginnen, volgt nadere informatie van Rijkswaterstaat.

Voor meer informatie, kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.