Press "Enter" to skip to content

Hoog risico overlijden coronapatiënten na operatie

Patiënten die besmet zijn met corona hebben na een operatie een ernstig verhoogd risico op overlijden. Om die reden is het verstandig om bij een eventuele tweede corona uitbraak alle patiënten vóór een operatie te testen op corona. Zeker nu de landelijke testcapaciteit dat ook toelaat.  

Dit blijkt uit onderzoek van het internationale chirurgennetwerk COVIDSurg Collaborative waar VieCuri Medisch Centrum deel van uitmaakt. Niet alleen oudere patiënten hebben volgens de onderzoekers na een operatie een verhoogde kans op overlijden, maar ook jongere patiënten vanaf 30 jaar. De onderzoeksresultaten zijn afgelopen week gepubliceerd in het toonaangevende blad The Lancet.  

 “Wij waren als internationale onderzoeksgroep bezorgd over de kwetsbaarheid van onze patiënten, die een operatie nodig hebben terwijl er een coronapandemie heerst. Gelukkig hebben wij in Nederland alleen geopereerd als het echt noodzakelijk was en kunnen nu onze operatieprogramma’s weer veilig opstarten als iedereen zich aan de regels blijft houden”, zegt Joop Konsten, gastro-intestinaal chirurg in VieCuri. “De drempel om te opereren tijdens de coronapandemie moet dan ook een stuk hoger liggen dan normaal. Tevens is het goed om waar mogelijk weer mee te doen met internationale onderzoeken, omdat wij nog onvoldoende kennis hebben van de ziekte.”  

Onderzoek onder meer dan 1.000 patiënten
De onderzoekers verzamelden gegevens van patiënten uit 235 ziekenhuizen in 24 landen, voornamelijk in Europa en Noord-Amerika, die 7 dagen vóór tot 30 dagen na een operatie het coronavirus opliepen in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2020. In totaal ging het om 1128 patiënten; 54% was man, de helft was ouder dan 70 jaar. Naast VieCuri werkten ook het Academisch Ziekenhuis Groningen, Amsterdam UMC en Máxima MC aan het onderzoek mee.  

Bij driekwart van de patiënten ging het om een spoedoperatie, de rest onderging een preventieve ingreep. Van de met spoed geopereerde patiënten was bij een derde vóór de operatie corona vastgesteld, de rest kreeg de diagnose erna. Van de patiënten, die een preventieve ingreep ondergingen, had 8 procent de infectie voor de operatie. Bij 89 procent werd deze na de operatie vastgesteld en bij 3 procent was het tijdstip van diagnose onbekend. Het is overigens onwaarschijnlijk dat patiënten in het ziekenhuis het coronavirus hebben opgelopen, gezien de zorgvuldigheid waarmee er gewerkt is op screenings- en corona afdelingen, aldus de onderzoekers. Het is waarschijnlijker dat men het virus al bij zich droeg, maar (nog) geen klachten had. Of het coronavirus tot 30 dagen na een operatie opliepen. 

Bijna 24 procent van alle patiënten overleed binnen 30 dagen na de operatie. Van de groep patiënten kreeg 51 procent een longontsteking. 8 procent van de coronapatiënten kregen na de operatie een longontsteking, waarvan 38 procent overleed. Dit cijfer is vergelijkbaar met die van coronapatiënten op de IC. 5 procent van de patiënten overleed na een grote buikoperatie. Eerdere cijfers en onderzoeken van voor de coronapandemie zijn lager.  

VieCuri coronafonds voor onderzoek
Door het coronavirus is de wereld om ons heen in korte tijd ingrijpend veranderd. Noord-Limburg is één van de zwaarst door corona getroffen gebieden van Nederland. Er is nog veel onbekend over het virus. Om het virus te bestrijden, zullen we het eerst moeten begrijpen en daar is onderzoek voor nodig. Daarom heeft VieCuri het Coronafonds opgericht. Voor meer informatie bekijk: www.viecuri.nl/coronafonds  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.