Press "Enter" to skip to content

Hout-Blerick aan de slag voor een groenere omgeving

De kinderen van Basisschool de Springbeek in Hout-Blerick hebben op donderdag 3 december 49 bomen geplant rond de Springbeek. Wethouder Marij Pollux, Arnold Janssen (bestuurder Waterschap Limburg), de Dorpsraad Hout-Blerick en IKL hielpen een handje mee. 

Het planten van de bomen gebeurde in het kader van de Boomplantdag die dit jaar vanwege de coronamaatregelen is uitgesteld. Met de Boomplantdag laat Hout-Blerick zien dat zij kunnen en willen bijdragen in de opgave tegen klimaatverandering.  

Hout-Blerick gaat aan de slag om de eigen omgeving groener, duurzamer en mooier te maken. De Boomplantdag maakt onderdeel uit van meerdere activiteiten rond de Springbeek. Zo werd ook de eerste Junior Schooldijkgraaf benoemd. Na een echte verkiezingscampagne kwam vandaag Giel Janssen als winnaar uit de bus. Naast Giel gaat Kyona Liem mee het ambt bekleden als assistent Junior Schooldijkgraaf. 

De Junior Schooldijkgraven gaan aan de slag om het gebied rond de Springbeek en de dijken en dammen veilig te houden. Tot de taken behoort onder meer het testen van de kwaliteit van het water, het meten van het waterpeil, het inspecteren van dijken en dammen, het infiltreren van regenwater en overleggen met dijkwacht en eventueel de dijkgraaf. Het doel is om kinderen te laten leren over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. En wat je kunt doen in je eigen omgeving om die groener, duurzamer en mooier te maken.  Met leuke projecten gaan de kinderen via het Junior Schooldijkgraaf project aan de slag voor het klimaatbeheer.  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.