Press "Enter" to skip to content

Huisartsen doneren bijdrage kerstpakketten aan voedselbanken Noord-Limburg

De huisartsencoöperatie van Noord-Limburg, heeft namens de huisartsen een bedrag van 7.000, euro gedoneerd aan de Voedselbanken in het werkgebied van Cohesie. Voedselbanken Venlo, Peel en Maas en Noord-Limburg hebben donderdag het bedrag, verdeeld over drie cheques, in ontvangst genomen. De leden van Cohesie besloten om de bijdrage voor de kerstpakketten van dit jaar om te zetten in een gift voor de voedselbanken in het werkgebied van Cohesie.  

Het bedrag van 7.000 euro wordt, naar rato van het aantal pakketten dat per voedselbank wordt uitgedeeld, verdeeld over de drie voedselbanken in de regio. De cheques werden uitgedeeld door de Raad van Bestuur van Cohesie. Leo Kliphuis, voorzitter Raad van Bestuur: “Juist in deze tijd waarin je hoort dat de vraag naar hulp van voedselbanken groeit, is het fijn om als organisatie iets te kunnen bijdragen.” Miriam Krijnsen, voorzitter Voedselbank Venlo: “We zijn erg blij met giften als deze. In deze tijd van crisis worden veel mensen financieel geraakt en zien we de vraag groeien. Daarbij daalt het aanbod van voedsel vanuit supermarkten, waardoor het moeilijk is de pakketten gevuld te krijgen. Elke bijdrage die we op dit moment krijgen is meer dan welkom.” 

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.