Press "Enter" to skip to content

Hulpactie in Hout-Blerick

De commissie Sociaal van Dorpsraad Hout-Blerick heeft een hulpactie opgezet naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat om een e-mailadres waarbij hulp geboden wordt, maar ook hulp gevraagd kan worden.  

Als mensen aanbieden om hulp te verlenen, kan een mail worden gestuurd naar hulphoutblerick@gmail.com Daarbij moet naam, adres, telefoonnummer en leeftijd vermeld worden. De organisatie vraagt om een kort en krachtig verhaal te vermelden.  

Voor het vragen om hulp geldt hetzelfde. Mensen kunnen dan een email sturen naar hulphoutlberick@gmail.com met de vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Gevraagd wordt om ook te vermelden wat voor soort hulp gewenst is.  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.