Press "Enter" to skip to content

Impuls voor Noord-Limburg door regiodeal

Provincie Limburg en regio Noord-Limburg hebben met het Rijk een akkoord bereikt over de Regio Deal Noord-Limburg. Minister Schouten stuurde op maandag 13 juli de meerjarige overeenkomst naar de Tweede Kamer. Tevens wordt er samen met ruim dertig partners gestart met achttien concrete projecten met een investeringswaarde van 58 miljoen euro.

In februari werd bekend dat de regio Noord-Limburg in aanmerking komt voor één van de veertien Regio Deals, een regionaal stimuleringsprogramma van het Ministerie van
Landbouw. In totaal stelt het kabinet voor Noord-Limburg 17,5 miljoen euro beschikbaar, een bedrag dat de provincie en de regio Noord-Limburg ook inleggen en waar partners ook nog eens aanvullend op investeren.

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord,
zoals gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie, het tegengaan van
ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Nu er een
akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, kan gestart
worden met de uitvoering dat is gespitst op vijf thema’s.

Future farming
Binnen het thema ‘future farming’ bundelen de Universiteit Maastricht, BASF Vegetable
Seeds, Brightlands Campus Greenport Venlo en de betrokken overheden de krachten in
een nieuw instituut. Het Brightlands Future Farming Institute is gericht op het
ontwikkelen van groente- en fruitsoorten die gezonder zijn voor de mens én
milieuvriendelijker geteeld worden. Het instituut wordt gehuisvest in Brighthouse op de Brightlands Campus Greenport Venlo, dat medio 2021 gereed zal zijn. Een deel van deze infrastructuur zal ook ter beschikking komen voor het regionale bedrijfsleven.

Future farming hangt samen met het tweede thema ‘vitaal en gezond’, waarin het meer bewustmaken van jongeren (en hun ouders) over het belang van gezonde voeding en leefstijl door partners actief wordt uitgedragen bij onder meer scholen en huisartsen.

Bij de samenwerking tussen vijf onderwijsinstellingen, overheden en regionaal bedrijfsleven, wordt er binnen het thema ’talent’ gestart met een viertal ‘fieldlabs’. Fieldlabs zijn
praktijkomgevingen waarin op alle kennisniveaus (mbo, hbo, wo) in een gezamenlijke leer- en praktijkomgeving aan de slag wordt gegaan met vraagstukken uit de regio Noord-Limburg en de beroepspraktijk van bedrijven. Citaverde College, Gilde Opleidingen, HAS Hogeschool,
Fontys Venlo en de Universiteit Maastricht richten vier fieldlabs op.

Naast de economische veranderingen van de land- en tuinbouw, zijn er tegelijkertijd ook de gevaren van ondermijning, drugscriminaliteit en arbeidsuitbuiting. Die zorgt voor een verslechtering van de veiligheid en leefbaarheid op zowel het platteland als een aantal woonwijken. Binnen de regio slaan de gemeenten en veiligheidspartners de handen ineen met een intergemeentelijk interventieteam. Dit team coördineert de aanpak, zowel preventief als
repressief, van ondermijnende criminaliteit om daarmee ondermijnende activiteiten
zoveel als mogelijk tegen te gaan, past nieuwe innovatieve controlemethoden en data-analyses toe, keurmerkt veilig buitengebied en geeft actief voorlichting aan ondernemers, organisaties en inwoners.

Grensoverschrijdend
Ten slotte wordt met de Regio Deal Noord-Limburg een impuls gegeven aan de
grensoverschrijdende samenwerking met de Regio Niederrhein en de steden
Mönchengladbach en Krefeld, met name op het gebied van duurzaamheid (grondstoffen,
energietransitie en circulariteit).

De regiodeal loopt voor de periode 2020-2023. In de eerste helft van 2021 volgt een tweede
(en laatste) programma met concrete projecten. Rijk, provincie en regio werken samen en coördineren de voortgang en uitvoering, in nauwe afstemming met de partners in de regio.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.