Press "Enter" to skip to content

Invoering CoronaMelder uitgesteld

Minister De Jonge heeft de landelijke invoering van de app CoronaMelder uitgesteld. Dinsdag 1 september zou de app landelijk ingevoerd worden. De app kan pas van start als een spoedwet van kracht is die eerst nog door de Eerste en Tweede kamer moet worden goedgekeurd. In de wet moet worden vastgelegd dat persoonsgegeven alleen worden gebruik voor bron- en contactopsporing. In de wet komt ook te staan dat het gebruik van de applicatie vrijwillig is.  

Verder zijn uit de testfase zijn nog enkele gebreken geconstateerd die eerst opgelost moeten worden. Minister De Jonge zegt in een reactie de zorgen rond de app te begrijpen, maar stelt dat de problemen die zich voordoen vooraf ingecalculeerd waren. CoronaMelder moet aangeven als mensen lang bij een besmette persoon in de buurt zijn geweest. Vervolgens krijgen mensen een melding en kunnen zij zich laten testen.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.