Press "Enter" to skip to content

Joekskepèl Och Nae Toch! viert elfjarig jubileum

‘Joekskepèl Och Nae Toch!’ uit Venlo bestaat in 2020 elf jaar. In Klup 77 wordt dit op vrijdag 31 januari tijdens de jubelavond gevierd. Vanaf 20.00 uur is iedereen.   

Elf Jaar geleden startte een jeugdige vriendengroep uit Venlo ‘kloekkapel Altiéd Lazarus’. De kloekkapel werd opgericht door een aantal jonge leden van harmonie St Caecilia uit Blerick, aangevuld met een aantal vrienden van de Waterscouting Venlo: Belletable – Stella Maris. De leden van de waterscouting zorgden vooral voor de ‘joeks’ terwijl de muzikaliteit werd ingevuld door de leden afkomstig van de harmonie. Vrij snel na de oprichting werd de naam gewijzigd in ‘Joekskepèl Och Nae Toch!’. Ondanks de leeftijd van de Joekskepèl, zijn de leden zelf tussen de 25 en 32 jaar jong. 

In het elfjarig bestaan zijn enkele gebeurtenissen om op terug te kijken. Zo heeft de Joekskepèl vier keer meegedaan met het Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes (LKZH), hebben zij drie keer Sinterklaas geholpen bij zijn aankomst in Venlo, Blerick en Uerdingen. Dit jaar lopen zij voor de elfde keer mee tijdens de optochten van Jocus en de Wortelepin. Sinds enkele jaren lopen zij met twee opeenvolgende startnummers de optocht, waarin zo’n veertig vrienden voor de wagen met de Joekskepèl uit lopen. Daarnaast hebben zij afgelopen jaren boerebroelofsgezelschappen ondersteund, zijn er nog de vriendenweekenden, de eigen nummers ‘Polsbendjes’ en ‘De bonne zien te deur’ en het openen van de Boétegewoeëne Boétezitting waar met veel plezier op wordt teruggekeken.  

Het jubileum wordt gevierd op vrijdag 31 januari tijdens de jubelavond in Klup77 in Venlo. Deze avond, die om 20.00 uur van start gaat, wordt muzikaal ondersteund door verschillende Joekskepèllen en artiesten. Er is een mogelijkheid om de leden met het jubileum te feliciteren en ook leveren zij zelf een muzikale bijdrage. De toegang voor deze avond is gratis.  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.