Press "Enter" to skip to content

Klimaatcommissie Hout-Blerick op zoek naar Duurzaamheidsambassadeurs

De Klimaatcommissie Hout-Blerick is op zoek naar Duurzaamheidsambassadeurs. Deze personen gaan, nadat ze een training hebben gevolgd, bewoners een woningscan aanbieden en hen adviseren hoe ze energiebesparende maatregelen kunnen nemen.

Een duurzaamheidsambassadeur is een verlengstuk van de Klimaatcommissie, gemeente Venlo en het Duurzaam Bouwloket. De Klimaatcommissie heeft als doel om mensen bewust te maken op hun aandeel in het klimaat. “Door energiegebruik en gebruik van alle soorten materialen in het dagelijks leven beïnvloeden wij het klimaat. Wij proberen inwoners hierop te wijzen en we reiken ideeën en oplossingen aan om dit te minimaliseren of zelfs tot 0 terug te brengen. Denk daarbij aan het afkoppelen van het regenwater van de woonhuizen zodat het water weer in de bodem kan trekken, en dus verdroging tegengaat”, legt Pieter Vercoulen van de Klimaatcommissie.

Een duurzaamheidsambassadeur krijgt een gratis training met gebruik van handige tools zoals een warmtecamera en een jaarlijkse vergoeding van maximaal 1.700 euro. Met een warmtecamera kan inzichtelijk worden gemaakt waar een woning energie lekt. Pieter: “Hier kan dan een gericht isolatie advies uit komen. Ook gaan we burgers de wegwijzen in het aanvragen van subsidie voor energiebesparende maatregelen. De raad van kinderen is hier ook een onderdeel van. Zij planten bomen en controleren het beekwater op de kwaliteit. Door bomen te planten krijg je meer groen waardoor je juist minder hittestress krijgt in de bebouwing van het dorp.”

Door deelname aan de training ga je een commitment aan van minimaal één jaar als Duurzaamheidsambassadeur in Hout-Blerick. De trainingen vinden gezien de huidige coronamaatregelen online plaats. Het Duurzaam Bouwloket verzorgt de trainingen: ‘Gesprekstechnieken adviseren kun je leren’, ‘Woningisolatie en ventilatie’, ‘Duurzame energie opwekken, duurzaam verwarmen en koelen en ‘Infraroodbeelden’.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.