Press "Enter" to skip to content

Koninklijk bezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben op donderdag 27 mei een bezoek gebracht aan Brightlands Campus Greenport in Venlo. Het koninklijk paar liet zich onder meer bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gezonde voeding en innovatieve agrifood en over positieve gezondheid in het kader van de Gezondste Regio.

De koning en koningin arriveerden om 10.00 uur op Brightlands Campus Greenport in Venlo waar ze werden verwelkomd door directeur Saskia Goetgeluk. Het paar nam vervolgens deel aan een levendig kringgesprek onder leiding van de voorzitter van de Gezondste Regio burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas. Koplopers Machteld Huber en Hans Peter Jung van Positieve Gezondheid, voorzitter Léon Faassen van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) en Saskia Goetgeluk schetsten het koninklijk paar het belang van het innovatieve ecosysteem op en om de campus en de beweging rondom Positieve Gezondheid als fundamenten onder de ambitie van Noord-Limburg om gezondste regio te worden.

De kracht van innovatie als basis voor de gezondste regio kwam vervolgens volop aan bod bij een bezoek aan de innovatiemarkt met verschillende ondernemingen en onderzoekers in Villa Flora op de campus. Bij BASF Vegetable Seeds sprak het koninklijk paar over het belang van hoogwaardige zaden en groenterassen voor duurzaam en gezond eten. Bij Janssen Ei maakten zij kennis met het duurzame ei-concept Blei. Scelta Inside en Brightlabs lieten zien welke voedingsstoffen in champignons zitten.

De koning en koningin kregen op de Innovatiemarkt een goed beeld van de werking van het campus-ecosysteem en de wijze waarop partijen samen innoveren. Kokkerelli/ Kids University for Cooking en de bijzondere leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid van Universiteit Maastricht zijn hiervan treffende voorbeelden. Tijdens de ontmoeting met de kids kreeg het koninklijk paar in de praktijk te zien hoe de campusaanpak werkt, bijvoorbeeld om de jeugd te bewegen om voor gezond voeding te kiezen.

Dat gold ook voor Minitree en Agrowizard. Zij demonstreerden hun samen ontwikkelde volautomatische diktemeter die de stamdikte van laan- en vruchtbomen op een perceel kan meten. Neessen Aardbei- en Aspergeplanten en AVL motion toonden de gezamenlijk ontwikkelde aspergerobot die ervoor zorgt dat de aspergeteler met minder oogstpersoneel een betere kwaliteit asperges levert.

Het koninklijk paar toonde zich bijzonder geïnteresseerd in het programma Positieve Gezondheid. Een in Limburg ontwikkeld programma met gezonde voeding als basis dat inmiddels in vele andere regio’s in Nederland en in het buitenland wortel schiet. Achterliggende gedachte is dat 50 procent van chronische ziekten voorkomen kan worden door gezond te leven. Positieve Gezondheid kijkt naar het bevorderen van veerkracht en eigen regie van mensen. Ervaringen in de huisartspraktijk laten inmiddels zien dat 25 procent minder wordt verwezen naar het ziekenhuis, patiënten tevredener zijn, minder medicatie wordt voorgeschreven en er meer werkplezier is bij zorgprofessionals.

Bij het afscheid liet het koninklijk paar blijken zeer onder de indruk te zijn van de kracht, creativiteit, kennis en het ondernemerschap op de campus en van de snelle groei die de Venlose Brightlands Campus als onderdeel van het Brightlands ecosysteem doormaakt, aldus Saskia Goetgeluk.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.