Press "Enter" to skip to content

Koninklijk paar bezoekt Venlo

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen donderdag 27 mei een streekbezoek aan Noord-Limburg. Het koninklijk paar bezoekt de gemeenten Venlo, Bergen en Venray. Het streekbezoek staat in het teken van positieve gezondheid. Tevens komt de invloed van corona op de streek gedurende het afgelopen jaar ter sprake.

Het koninklijk paar bezoekt als eerste de gemeente Venlo, waar het concept positieve gezondheid nader wordt toegelicht door vertegenwoordigers van het regionaal bestuur, het bedrijfsleven, de zorg en wetenschap in de regio. Tijdens een markt voor gezonde voeding en innovatieve landbouw spreken zij met bedrijven en organisaties uit de omgeving. Vervolgens ontmoeten de koning en koningin diverse inwoners. Met hen gaan ze in gesprek over zingeving en cultuur en de betekenis daarvan voor hun gezondheid. Ook de rol van vrijwilligerswerk komt in de gesprekken aan bod. In de gemeente Bergen staat tijdens een wandeling het belang van ontspanning en natuur centraal. Medewerkers van het Limburgs Landschap informeren over natuurbeheer en gebiedsontwikkeling in de streek. Bewoners vertellen daarnaast over de leefbaarheid en veiligheid aan de oevers van de Maas. Afsluitend bezoekt het koninklijk paar de gemeente Venray. Hier zijn de mentale gezondheid en weerbaarheid van jongeren het centrale thema.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.