Press "Enter" to skip to content

KVG-Blerick wordt ontbonden bij gebrek aan opvolging in bestuur

Het overkoepelend orgaan KVG-Limburg wordt 31 december opgeheven. Er is een tekort aan opvolgers in het bestuur. KVG-Nederland werd reeds opgeheven in 2005. Aansluiting bij een andere Limburgse vrouwenorganisatie mislukte, omdat deze meer gericht zijn op jongere vrouwen met andere ambities. 

“Met een ledenaantal van 115 zijn we nog een bloeiende vereniging. Helaas moeten wij, met pijn in ons hart, de vereniging per 31 december 2020 opheffen vanwege gebrek aan opvolgers in het Bestuur”, aldus KVG-Blerick.  

In februari 1953 werd door een aantal Blerickse zakenvrouwen het KVG-Blerick opgericht. De doelstelling was vanuit evangelische inspiratie een bijdrage te leveren aan de ontplooiing van de vrouw, zowel wat betreft haar persoonlijk leven als met betrekking tot haar plaats in het gezin, de kerk en de samenleving. Het aantal leden groeide snel. 

Op 27 september 1978 werden de statuten gewijzigd en opnieuw vastgesteld door notaris Ritzen in Roermond. Namens het toenmalig Bestuur verscheen mevrouw Spee-Peeters, voorzitter en mevrouw Holten-Thielen, secretaris. 

De vereniging is lid van Kath. Vrouwengilde Limburg en neemt deel aan het werk van de Raad van Afgevaardigden. De jaarthema’s moet ieder afdeling zelf uitwerken. 

Intussen hebben vele bestuurders met hun inzet bijgedragen prachtige jaarprogramma’s te plannen. Interessante en leerzame lezingen en presentaties kwamen aan bod. Cultuur, kunst, muziek, geschiedenis, wereldreligies en gezondheid. Reizen werden gemaakt en veel musea bezocht. 

Vele jubileums zijn gevierd. De laatste in mei 2018 met het 65-jarig jubileum. KVG-Limburg vierde in 2018 met 800 leden het 100-jarig bestaan in de Oranjerie in Roermond. 

De doelstelling is in de loop der jaren wel veranderd. “Vrouwengilde Blerick is een ontmoetingsplaats voor alle vrouwen van deze tijd. Staat open voor de wereld om haar heen en de positie van de vrouw heeft haar speciale aandacht.” 

Vooral in de jaren 70 werd veel aandacht besteed aan de positie van de vrouw. Mevrouw Ria van Soest- Jansbeken, vroegere voorzitter van Vrouwengilde Blerick, zette zich altijd sterk in voor vrouwenrechten. 

Zij werd van 1974 tot 1986 de eerste vrouwelijke burgemeester van de toenmalige gemeentes Arcen, Velden en Lomm. 

Drie dames zijn tot erelid  benoemd. Mevrouw Ria Bouts-Hagenaars en mevrouw Carla Bol-Wolters die in 1978 in het Bestuur zaten en nu nog lid zijn. Verder mevrouw Els Piwek-Hermkens in 2018 vanwege haar verdienste dat ze 20 jaar in het Bestuur werkzaam was. Hiervoor kreeg ze ook de waarderingsspeld van de gemeente Venlo. 

De locaties van bijeenkomsten wisselden van Apollo, Alt Blierick, de Witte, de Staaij en ’t Raodhoes waar we een goede plek en een prettige samenwerking vonden. 

Vanwege de coronamaatregels hebben de laatste activiteiten plaats gevonden in groepen van 30 leden op 1 ,5 meter afstand. 14 oktober ging ’t Raodhoes op slot. “Hopelijk kunnen we in 2021 nog een paar leuke bijeenkomsten organiseren en een “knallend” afscheidsfeest vieren”, aldus de vereniging.  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.