Press "Enter" to skip to content

Laurentius blaast fusie af: VieCuri teleurgesteld

Laurentius Ziekenhuis Roermond en VieCuri Medisch Centrum Venlo/Venray hebben in april 2019 besloten om te fuseren. Doel hierbij was duurzaam behoud van kwalitatief hoogwaardige zorg voor patiënten in de regio Noord- en Midden-Limburg en betere zorg tegen lagere kosten. Laurentius heeft eenzijdig besloten de fusie af te blazen, waardoor de gezamenlijke ambities vervlogen lijken.  

Laurentius heeft het fusieplan aan de kant geschoven en zet in op een zelfstandig voortbestaan. “ VieCuri was, na jarenlange gezamenlijkheid, niet betrokken bij deze alternatieve planvorming en kent alleen de nu naar buiten gekomen conclusie. Door het besluit van Laurentius is de fusie van de baan. VieCuri betreurt dat besluit zeer, aldus een woordvoer van VieCuri.  

VieCuri gaat in het belang van patiënten en medewerkers vanuit eigen kracht onverminderd inzetten op continuïteit en versteviging van kwalitatief hoogwaardige, topklinische zorg in de regio Noord- en Midden-Limburg. Samen met haar regiopartners Cohesie, De Zorggroep, Proteion, Vincent van Gogh en Ambulancezorg.“De positieve resultaten van het ziekenhuis van de afgelopen jaren staan recht overeind en worden voortvarend voortgezet. Het ziekenhuis onderzoekt de komende maanden met vertrouwen alternatieven voor de fusie met Laurentius”, aldus VieCuri.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.