Press "Enter" to skip to content

Maarten Wiggers de Vries nieuwe directeur EBC-GRZ

De raad van bestuur van De Zorggroep meldt dat Maarten Wiggers de Vries is benoemd tot nieuwe directeur Expertise en Behandel Centrum (EBC) en Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ).  

Maarten Wiggers de Vries heeft een brede ervaring in diverse lijnfuncties en toezichthoudende posities in de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur. Zijn laatste functie was Directeur Zorg bij het Laurentius Ziekenhuis Roermond. Na een zorgvuldige selectieprocedure heeft De Zorggroep met deze benoeming een ervaren, gedreven en verbindende directeur gevonden. In deze functie zal hij invulling geven aan de verdere doorontwikkeling van de sector EBC-GRZ en aan de realisatie van onze strategische ambities als grote regionale zorgaanbieder met een maatschappelijke opdracht. Maarten Wiggers de Vries start op 1 juni.  

Maarten Wiggers de Vries over De Zorggroep: “Wat me enorm aanspreekt aan de visie van De Zorggroep is het denken in lokale toegevoegde waarde waarbij de cliënt zo lang als mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wonen. En dit in nauwe samenwerking binnen de regionale zorgketen en het universitair kennisnetwerk ouderenzorg.”  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.