Press "Enter" to skip to content

Mike Noldus lost Paul Lenders af als voorzitter van SVB

Voetbalvereniging SVB heeft het afgelopen jaar, ondanks corona, niet stilgezeten. Er is heel veel gebeurd, aldus de club.

Begin afgelopen jaar is de werkgroep 2020 opgericht. Deze werkgroep heeft goed gekeken naar de vereniging is uiteindelijk gekomen met aanbevelingen voor het bestuur, kijkend naar de toekomst. Een toekomstvisie voor het sportpark is ontwikkeld, plannen voor vergroening zijn uitgewerkt en uiteindelijk heeft deze werkgroep ook letterlijk de handen uit de mouwen gestoken.

Zo wordt er dit moment een jeugdverblijf annex welkomstruimte voor bezoekers aan het sportpark gerealiseerd. Deze ruimte is gesitueerd onder de kantine. Het breekwerk is grotendeels gedaan en er kan langzaam worden gestart met de opbouw en inrichting. Het hele project wordt gerealiseerd met veel inzet van vrijwilligers en ondersteuning van sponsors.

Op het A veld is een digitaal scorebord geplaatst. Ook dit gerealiseerd met inzet van vrijwilligers en steun van sponsors. Een 16-holes voetgolfbaan is gerealiseerd. De holes zijn nu nog met lint afgezet maar zullen snel zichtbaar worden gemaakt met markeringen.

In december zijn er drie ledenconsultaties geweest. Uit deze consultaties is veel informatie gekomen van de leden. Deze informatie is verwerkt door de werkgroep en met adviespunten aan het bestuur voorgelegd.

Vrijdag 26 februari tijdens een druk bezochte online extra Algemene Ledenvergadering heeft Paul Lenders na maar liefst ruim veertien jaar de voorzittershamer overgedragen aan Mike Noldus. Alleen de vader van Paul, Toon Lenders, is langer preses van SVB geweest, namelijk vijftien jaar. Mike Noldus is geen onbekende voor de meeste SVB’ers want hij is al ruim 35 jaar lid van deze Blerickse vereniging een weet als oud eerste elftal speler en oud jeugdleider/ trainer precies wat er speelt binnen de club op het Bauhaus Sportpark ut Soarbrook. Paul Lenders blijft nauw betrokken bij SVB en naar precieze invulling wordt nog gekeken. Daarnaast zijn er maar liefst vier nieuwe bestuursleden benoemd. De volgende personen zijn toegetreden: Maurice Hermans (secretaris), Rob Pijpers (sponsorzaken), Willem Gerbrands (vice -jeugdvoorzitter) en- Eric Knorr (facilitaire zaken en vastgoed).

Na zes respectievelijk twintig jaar nemen Paul Hovens en Twan Pijpers afscheid van het bestuur.
Tijdens de reguliere Algemene ledenvergadering in december mocht het bestuur Dimitri Peeters al verwelkomen als nieuwe penningmeester. Na veertien jaar nam hij het stokje over van René van Veggel. Kijk voor meer informatie www.svblerick.nl

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.