Press "Enter" to skip to content

Minder geluidsoverlast voor Annakamp

De Blerickse wijk Annakamp heeft binnenkort minder te kampen met geluidsoverlast. Langs de A73 worden diffractoren geplaatst, die het geluidsoverlast van de snelweg moet terugdringen. In de zomer is een proef geweest met deze opstelling, waarna nu besloten is om het definitief te plaatsen. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.  

De diffractoren zijn metalen bakken met holtes, die geluid afbuigen en de lucht insturen. Er is ongeveer een half miljoen euro mee gemoeid. Oorspronkelijk was een budget van zo’n 15 miljoen euro beschikbaar voor geluidsbeperkende maatregelen. Inmiddels is nog maar 4 miljoen euro over. Deze is bedoeld voor aanpassingen aan de zuiderbrug. De gemeente wil bij voorkeur de bestaande schermen flink verhogen, maar het budget is daar niet voldoende voor. Daarom is het nog onzeker op welke manier dit vorm wordt gegeven.   

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.