Press "Enter" to skip to content

Noord-Limburg start gezamenlijke inkoop sociaal domein

De aanbesteding voor het sociaal domein in Noord-Limburg is gestart. Per 1 januari 2022 werken de regiogemeentes weer met elkaar samen om gezamenlijk de inkoop van de zorg in de domeinen jeugd, Wmo en participatie te regelen. Door gezamenlijk zorg in te kopen, staan de gemeentes sterker bij de zorgaanbieders en kunnen er prijsafspraken worden gemaakt. Daarnaast kan er efficiënter worden gewerkt en houden ze zelf meer grip.

Via de inkoop van hulp en ondersteuning zorgen de gemeenten ervoor dat zij hun inwoners op een goede manier kunnen helpen als daar aanleiding voor is. De zeven gemeenten uit Noord-Limburg krijgen door samen te werken minder administratieve lasten en beperken de bureaucratie voor aanbieders door gezamenlijk beleid te voeren, gezamenlijk aan te besteden en toe te werken naar uniformering van processen en zo weinig mogelijk verschillende systemen voor registratie en verantwoording.

De aanbesteding die nu van start gaat, is bedoeld om de juiste aanbieders te selecteren. Als die keuze is gemaakt halverwege dit jaar, dan gaan de gemeenten en aanbieders een langjarige relatie aan. De contacten worden intensiever en gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarbij is het mogelijk dat tussentijds verbeteringen en innovaties plaatsvinden waardoor de hulp aan cliënten nog beter wordt.

Verder is er door een extern bureau een kostprijsonderzoek uitgevoerd om te komen tot reële tarieven. Door deze aanpak komt er ruimte om meer nadruk te leggen op preventie en op de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Pas daarna komt de vraag of en welke professionele hulp en ondersteuning nodig is. Op die manier draagt de nieuwe inkoop bij aan de zogeheten transformatie van het sociaal domein.
Met de nieuwe inkoop strategie willen de gemeenten tegelijkertijd meer inzicht in, en grip en sturing hebben op het sociaal domein. Om zo een passend en duurzaam zorglandschap te bouwen, waarin de gemeenten uitkomen met de budgetten die zij beschikbaar hebben.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.