Press "Enter" to skip to content

Notitie over cultuurbeleid

GroenLinks Venlo is met mensen uit haar achterban rond de tafel gaan zitten, om een notitie op te stellen over welke kant het op moet met het cultuurbeleid in Gemeente Venlo. Daar kwam een stuk uitrollen, met de oproep schotten tussen beleidsterreinen te verbrijzelen. De titel luidt ‘Cultuur biedt zoveel meer’  

Het achterliggend idee is dat cultuur zijn weerslag heeft op meer domeinen dan waar mensen in eerste instantie aan denken als het over cultuur gaat. GroenLinks Venlo ziet dwarsverbanden met armoedebeleid, ouderenwerk, eenzaamheidsbestrijding, educatie, integratie, jeugdhulp maar vooral ook met gezondheid.  

In de notitie pleit de partij voor steviger investeren in cultuur en kunst, niet alleen ten behoeve van de kunst en cultuur zelf, maar ook omdat investeren in cultuur en kunst uiteindelijk een kostenbesparing kan opleveren in het sociale domein. “Denk aan de filmmaker die met ouders en kinderen op school hun dagelijks leven in beeld brengt. Dan wordt cultuur gecombineerd met educatie en leefbaarheid in de wijk”, legt Helma van der Leeuw uit.  

“Waar het om gaat is dat initiatieven de ruimte krijgen. Als gemeenteraad gaan we het niet zelf bedenken, maar door een impuls worden nieuwe dingen mogelijk.” “Wij vinden dit aspect zo belangrijk, dat we het graag als uitgangspunt geformuleerd zien”, geeft de partij mee aan het college. De notitie is te vinden op de website van GroenLinks Venlo.  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.