Press "Enter" to skip to content

Ondernemers stemmen in met verlenging bedrijveninvesteringszones

Ondernemers in het centrum van Blerick, Tegelen en van de bedrijventerreinen in gemeente Venlo hebben ingestemd met de verlenging van de bedrijveninvesteringszones (BIZ). Ondernemers dragen op die manier bij aan investeringen en verbeteringen.  

De BIZ zorgt ervoor dat er gewerkt kan worden aan het verbeteren van de bedrijventerreinen. Maar ook aan zaken zoals camerabewaking, gladheidsbestrijding, groenonderhoud en vermindering van het zwerfafval. Met 1285 is de BIZ van Ondernemend Venlo zowel in opbrengst als in aantal deelnemers de grootste van Nederland.  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.