Press "Enter" to skip to content

Ouder- en kindgym bij gymnastiekvereniging Olympia

Gymnastiekvereniging Olympia Blerick heeft een aanbod voor peuters van 1,5 tot en met 4 jaar. Zij kunnen samen met hun ouders, grootouders of oppas gaan gymmen. “Het doen van veel bewegingservaring is op deze leeftijd ontzettend belangrijk.” 

Leren van elkaar
“Voor ouders is de gymzaal een ideale plek om andere opvoeders met hun kinderen te ontmoeten. Er worden contacten gelegd en opvoedingstips uitgewisseld. De kinderen krijgen spelenderwijs wisselende bewegingssituaties aangeboden, waardoor ze geprikkeld worden om te bewegen: klimmen, klauteren, balanceren, hangen, springen en rollen”, aldus de vereniging.  

De gymles is volgens de vereniging een schakel in de opvoeding die niet mag ontbreken. “Een kind leert tijdens de les onder meer hoe kleine opdrachten uitgevoerd moeten worden. Daarnaast komen het inschatten van afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting met andere kinderen, leert de peuter hoe rekening met elkaar moet worden gehouden en dat je op je beurt moet wachten”, stelt de vereniging. Daar komen ook nog andere dingen bij, zoals het bewegen op muziek. “Samen bewegen zal het contact tussen ouder en kind alleen maar verstevigen en het kind meer zelfvertrouwen geven.” 

Het gymmen vindt plaats op dinsdagochtend van 08.45 tot 09.30 uur in gymzaal De Hazenkampboulevard. Voor meer informatie neem contact op met Mieke Nabben via  telefoonnummer 077 382 51 66 of kijk op www.olympiablerick.nl

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.